Koroonaa Vaayrasiin Kun dhibee Salphaa miti Salphisnee laaluun gaarii miti.


Ummatni keenya Dhibee Koronaa kana salphisnee laaluun gaarii miti. Mallattooleen dhibee Koroonaa tokko tokko jalqaba irrati dhibee akka qufaa, alarjii fi kkf waliin yoo walfakkatelleaddeemsa keessatiti fi safisaan miidhaan inni lubbuu namaa gaaga'uu fi tamsa'u dhibee kana hamaa fi adda kan godhuudha. Dhibeen kun addunyaa irra wal gahuun biyyoota diinaagdee fi teeknooloojii dhaan guddataniis tahee … Continue reading Koroonaa Vaayrasiin Kun dhibee Salphaa miti Salphisnee laaluun gaarii miti.